Verspreiding WijdeWijk pilot 4 Header

Verspreiding WijdeWijk pilot 4

Over dit project

WijdeWijk helpt de de zorg voor alleenstaande ouderen te delen met de wijk. WijdeWijk maakt het organiseren van mantelzorgtaken makkelijker en socialer met inzet van bewoners uit de wijk. Wij activeren mensen om een profiel aan te maken op de site en activiteiten met buren te organiseren of eraan deel te nemen. Hierdoor ontstaat er een sociaal netwerk in wijken. Het doel is om deze lokale netwerken in te zetten voor mensen die het nodig hebben: alleenstaande ouderen. Wij ontwikkelen dus ook instrumenten om deze zorg daadwerkelijk te kunnen verdelen onder mensen in de wijk zoals een WiedoetWat functie en een belcirkel om anderen te alarmeren in geval van nood.

Doel van het project

Met dit projecten willen we 500 alleenwonende ouderen bereiken en activeren in Leiden.

Looptijd

1 maart 2016 - 1 mei 2017

Projectlocatie

Leiden
Nederland

1
Leiden
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting de sociale wijk - Haarlem

Projectleider

Marian Euverman

Volg ons