101.976 (1)

Verstevigen Integrale aanpak Valpreventie

Over dit project

Een op de drie ouderen is het afgelopen jaar gevallen. Vallen kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en welbevinden van mensen. Met het aanbieden van een effectieve integrale aanpak Valpreventie willen wij bijdragen aan het verminderen van valrisico’s door het stimuleren van beweging en het bevorderen van een veilige leefomgeving en daarmee ouderen in een kwetsbare situatie in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te laten wonen.

In het kader van de integrale aanpak Valpreventie, die inmiddels in de gehele regio Gelderland-Zuid wordt uitgevoerd, willen we in samenwerking met lokale werkgroepen effectieve beweeg- en valpreventieactiviteiten uitvoeren.

Daarnaast constateren we een belangrijke verschuiving in onze aanpak, met meer nadruk op het stimuleren van bewegen, zelfstandig blijven en eigen regie houden. Hierop spelen we in door een ontwikkelproces te starten waarin we toewerken naar een toekomstproof model voor valpreventie

Doel van het project

De doelen van dit project zijn het verspreiden en laten uitvoeren van effectieve beweeg- en valpreventieactiviteiten ter versteviging van onze integrale aanpak valpreventie in de regio Gelderland-Zuid, alsmede het ontwikkelen van een toekomstproof model van de aanpak.

Looptijd

1 november 2016 - 1 mei 2018

Resultaat

Deze vernieuwde handreiking is bedoeld voor iedereen die in Gelderland-Zuid aan de slag is of wil met valpreventie. Het biedt handvatten en mooie voorbeelden uit de praktijk van vandaag.

 

Activiteiten

In het project voeren we een aantal interventies uit:

* 12 trainingen Vallen Verleden Tijd
* 12 trainingen In Balans
* 4 trainingen Zicht op Evenwicht
* 20 GALM beweeginterventies

Dit doen we voor senioren van 65 jaar of ouder, niet dementerend, alleenstaand en met geen of weinig beweegactiviteit.

Projectlocatie

Gelderland-Zuid, Nederland

1
Gelderland-Zuid, Nederland

Contact

Organisatie

GGD Gelderland-Zuid

Projectleider

Gerdine Fransen

Volg ons

  • 101.976 (2)
  • 101.976 (1)
  • bty
  • 101.976 (5)
  • 101.976 (4)
  • 101.976 (3)
  • 3ba8fdb4dda14dbce7e895ab37f60f6d-000db990