Vitale woongemeenschappen Header

Vitale woongemeenschappen

Over dit project

Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van senioren na van verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak.

In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. Zij deden dit in tien woongemeenschappen voor ouderen, volgens de methode Studio BRUIS – Samen Buurten.

In een bruisende gemeenschap kennen mensen elkaar, voelen ze zich verbonden, doen ze mee aan activiteiten en organiseren die ook en beheren en benutten ze de gedeelde ruimtes. De BRUIS-aanpak bestaat uit twee delen:

  1. de organisatie van gezellige, laagdrempelige activiteiten en
  2. de organisatie van gespreksgroepen, waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden in kleine groepjes gebaseerd op gedeelde interesses en voorkeuren.

Uit het experiment blijkt dat bewoners best bereid en in staat zijn te investeren om de vitaliteit van hun woongemeenschap te verhogen. In alle tien betrokken wooncomplexen bleken trekkers te zijn die activiteiten willen organiseren. Veel bewoners willen ook meedoen. Om de sociale kwaliteit van de leef- en woonomgeving te optimaliseren, hebben bewoners en corporaties elkaar nodig.

Resultaten

Studio BRUIS ontwikkelde een handreiking waarmee professionals de aanpak in de praktijk kunnen brengen. De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment (onderzoeksrapport). Het laat zien wat de mogelijkheden en grenzen zijn van het zelf-organiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen, wanneer en welke professionele ondersteuning nodig is, en onder welke voorwaarden een bruisende woongemeenschap kan ontstaan.

Handreiking Studio BRUIS – Samen buurten
Onderzoeksrapport experiment Vitale woongemeenschappen

Looptijd

1 september 2015 - 1 september 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons