shutterstock_27256336

VITOM, Vitale oudere migranten

Over dit project

Het Verwey-Jonker instituut gaat in samenwerking met Harten voor Sport en migrantenorganisaties een beweegprogramma ontwikkelen voor oudere migranten en uitvoeren in de wijk Overvecht, Utrecht. De inhoud van het programma wordt aangepast aan de wensen en voorkeuren van de oudere migranten waarbij ze zelf actief invloed hebben op de inhoud om zo het programma zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarbij wordt vooral ingezet op sociale cohesie en inzet vanuit het sociale netwerk, zoals bijvoorbeeld de kinderen en/of mantelzorgers.
In de evaluatie wordt gekeken naar verbetering op fitheid, ervaren gezondheid en vitaliteit; belangrijke parameters om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Daarnaast wordt gekeken naar het bereik en waardering door de deelnemers en uitvoerders. Tijdens het project wordt tevens gewerkt aan een implementatieplan om het beweegprogramma duurzaam in te zetten.

Doel van het project

De doelen van ‘VITOM’ zijn:
• het bereiken van minimaal 60 ouderen, waarvan twee derde na 22 weken aantoonbaar meer is gaan bewegen.
• een beschrijving van het programma, een onderzoeksverslag met een beschrijving van het proces en de resultaten.
• een implementatieplan met concrete mogelijkheden om het programma (bij gebleken succes) duurzaam in te zetten, met duurzame financieringsmogelijkheden, zodat projectsubsidie niet meer nodig is.

Looptijd

15 augustus 2017 - 31 oktober 2018

Resultaten

Het AD heeft op 13 juli een artikel gepubliceerd over VITOM. Deze kunt u hier lezen.

Projectlocatie

Utrecht, Overvecht

1
Utrecht, Overvecht

Contact

Organisatie

Verwey-Jonker Instituut

Projectleider

Saskia te Velde

Volg ons