shutterstock_714748030 (1)

Vooronderzoek geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs – Overgezet

Doel van het project

Met dit project krijgen we inzicht in belemmeringen én kansen in zowel het juridisch- en beleidskader als in de praktijk. De voorstudie levert bouwstenen voor een vervolgprogramma gericht op verbetering van de samenwerking van de (jeugd-)ggz met het onderwijs. Daarnaast levert het handvatten voor landelijke agendering van rechten van kinderen en jongeren in dit kader.

Over dit project

Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs én recht op passende zorg en ondersteuning om (volwaardig) te kunnen deelnemen aan het onderwijs. De beschikbaarheid van (jeugd)geestelijke gezondheidszorg in scholen is in Nederland echter geen vanzelfsprekendheid. Juist maatschappelijk kwetsbare groepen als leerlingen en gezinnen met een lage sociaaleconomische status en/of extra ondersteuningsbehoeften worden hierbij extra getroffen. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) vinden dat dit moet veranderen en voeren in dit project een voorstudie uit: 1) een bureauonderzoek naar het juridisch- en beleidskader en 2) een verkennend onderzoek naar de stand van zaken in de praktijk in Nederland en goede en veelbelovende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Looptijd

1 december 2019 - 1 april 2020

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons