Vooronderzoek wijkteams Header

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Vooronderzoek wijkteams

Resultaten

In de periode van juni t/m september 2016 hebben Vilans en het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een inventarisatie uitgevoerd naar de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een chronische psychische of lichamelijke aandoening in de eigen omgeving. De uitgangsvragen voor deze inventarisatie waren:
• Welke hulp krijgen kinderen en jongeren met een chronische aandoening in de eigen omgeving?
• Hoe werken specialisten en professionals op lokaal niveau met elkaar samen, wat gaat daarin goed en wat kan beter?

Uit de inventarisatie bij vier gemeenten blijkt dat de inzet en betrokkenheid van professionals groot is, maar ook dat verschillende knelpunten in de zorg en ondersteuning leiden tot onzekerheid en een extra last bij het vaak al overbelaste gezin. Door onvoldoende integraliteit en coördinatie in de zorg worden ouders (over)belast met bijvoorbeeld het invullen van formuleren en de afstemming tussen professionals en organisaties die bij het gezin betrokken zijn.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de inventarisatie hebben Vilans en het NJi een reflectietool voor professionals ontwikkeld met handvatten voor het realiseren van integrale zorg en ondersteuning.

Over dit project

Doel van dit project was om, als eerste stap, vanuit de verschillende perspectieven (gezin en professional) te inventariseren wat de vraagstukken zijn in de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een chronische aandoening in de eigen omgeving.

Looptijd

1 april 2016 - 1 september 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact