GTD_7©STUDIOGK15_speelhuisje

VoorZorg-Verder

Over dit project

Het project VoorZorg-Verder (in de regio’s Utrecht, Noord-Holland Noord en Breda) is een integrale aanpak voor jonge moeders van kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar, gericht op het verbeteren van de gezondheid. Het project is een vervolg op een bewezen effectief preventieprogramma voor risicogezinnen.

Lichamelijk en geestelijk welzijn
VoorZorg-Verder richt zich specifiek op gedragsveranderingen, de persoonlijke ontwikkeling van de moeder, opvoedvaardigheden en het gebruik van bestaande voorzieningen in de gemeente. Naast het lichamelijk welzijn van de ouders en de baby (gezond eten, stoppen met roken, niet roken waar de baby bij is) is er ook aandacht voor het geestelijk welbevinden en de toeleiding naar werk en school.

Relatie doelgroep
Een belangrijk aspect van het project is de relatie met de jonge moeders. Het project blijft heel dicht bij de moeders staan en vooral ook naast hen. Niet alles uit handen nemen, maar juist leren hoe ze het zelf kunnen. Dit zal hun eigenwaarde een enorme boost geven. De vrouwen zelf worden betrokken bij het traject en de projectevaluatie.
De mogelijkheid om langer van Voorzorg gebruik te maken is voor de vrouwen belangrijk; zo gaf een moeder aan dat ze erg blij was dat ze – door het vervolg van het project – nog langer gebruik kon maken van haar VoorZorg-verpleegkundige om zich nog net iets meer te ontwikkelen.

Doel van het project

VoorZorg-Verder is een nieuw te ontwikkelen methodiek die aansluit op VoorZorg. De methodiek zal ondersteuning bieden om de behaalde resultaten van VoorZorg blijvend te waarborgen en zo mogelijk te vergroten.

Looptijd

1 april 2016 - 1 oktober 2019

Projectlocaties

Amsterdam

Breda

Utrecht

Alkmaar

1
Amsterdam
2
Breda
3
Utrecht
4
Alkmaar

Contact

Volg ons