shutterstock_27256336

Wat is gezond? Leren door mee te doen!

Over dit project

Het organiseren van een taalontmoetingstraject op 5 locaties in Nederland waarin met alleenstaande (soms) eenzame oudere deelnemers met een migrantenachtergrond gesproken wordt over gezondheidsaspecten. Het project heeft 3 doelen:

• Het aanleren van meer taalvaardigheden op met name het thema gezondheid
• Duurzame samenwerking op de 5 locaties tussen de verschillende betrokken organisaties en gemeentelijke instanties en beleidsmakers
• Het verbeteren van gezondheidsvaardigheden
• Het stimuleren tot meer participatie c.q. meedoen met andere activiteiten in de buurt

Daartoe wordt met migrantenorganisaties en taalvrijwilligersorganisatie op deze 5 locaties een kortdurend gezamenlijk programma neergezet. Uitgangspunt is dat op basis van de ervaringen een duurzame samenwerking wordt gecreëerd. Verder worden er door Pharos 100 coördinatoren /vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties getraind in het herkennen en het begrijpen van gezondheidsachterstanden bij burgers met een migrantenachtergrond

Doel van het project

Doel 1 van het project is 100 oudere migranten die weinig participeren groepsgewijs taallessen ‘Gezonde taal!’ laten volgen, zodat ze beter sociale netwerken kunnen opbouwen en meedoen in de wijk.
Doel 2 is 100 coördinatoren van taalvrijwilligersorganisaties training geven over gezondheidsvaardigheden en hoe je de samenwerking aan kan gaan met migrantenorganisaties.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocaties

Amsterdam
Nederland

Harderwijk
Nederland

Tilburg
Nederland

Den Haag
Nederland

1
Amsterdam
Nederland
2
Harderwijk
Nederland
3
Tilburg
Nederland
4
Den Haag
Nederland

Contact

Volg ons