telescoop

Westerveld verbonden!

Over dit project

Welzijn Mensenwerk en Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe werkten in Westerveld verbonden! samen om ouderen in de gemeente Westerveld te ondersteunen. Met een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet (Compaan) en portaal met regionaal dienstenaanbod van meer dan vijf organisaties, kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven en deelnemen aan het sociale leven.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 november 2018

Resultaten

Tot nu toe zijn 75 ouderen bereikt en tegelijk ook hun netwerk van familie, bekenden en mantelzorgers.

Naast sociale activering voor de ouderen, plezier, gemak en minder eenzaamheid, kan het gebruik van de tablet voor mantelzorgers ontlasting van een deel van de zorgtaken betekenen. Op eenvoudige manier maken ouderen kennis met en gebruik van de digitale wereld. Hiermee neemt hun regie en zelfredzaamheid toe.

Projectlocatie

Westerveld

1
Westerveld

Contact

Organisatie

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Projectleider

Janneke Schieving

Volg ons