(W)etenstijd Header

(W)etenstijd

Over dit project

Collegetour is het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd in het restaurant bij Stichting Vughterstede, locatie Woonzorgcentrum Theresia, waarna er colleges plaatsvinden, met onderwerpen die de burger zelf heeft ingebracht. Dat kan uiteenlopen van inspirerende colleges tot informatieve colleges.

In samenwerking met lokale professionals gaan we aan de slag om de oudere Vughtse burger een extra locatie te bieden om sociale contacten op te doen, gecombineerd met een informatief stuk (zelfmanagement). Alle onderwerpen die aan bod komen bij de Colleges zijn waar mogelijk zoveel mogelijk toegespitst op de oudere doelgroep (bewoners van wijk én zorgcentrum.

Doel van het project

Met de collegetours krijgen én houden we de Vughtse senioren (veelal 65+) die weinig sociale activiteiten ondernemen in beweging door hen te (stimuleren) deel te laten nemen aan eet- en collegeactiviteiten in het restaurant.

Looptijd

1 juni 2016 - 14 december 2017

Activiteiten

Naam activiteit: Collegetours – Etenstijd

Wanneer: 08-09-2016 / 14-12-2017

Naast de bewoners in ons verzorgingshuis en de aanleunbewoners, krijgt de gemeente Vught steeds meer en meer te maken met de langer thuiswonende senior. Deze mensen wonen veelal alleen, en zij slijten hun avondmaaltijden voornamelijk alleen. Na het diner zijn er weinig sociale contactmomenten. Dat kan komen doordat er weinig sociale contacten zijn, maar ook doordat het voor de minder mobiele mens, onveilig voelt er ’s avonds nog alleen op uit te gaan. De senioren kunnen zowel een psychische, als fysieke beperking hebben, maar zijn (nog niet) dementerend.

Projectlocatie

Molenrijnselaan 48
Vught
Nederland

1
Molenrijnselaan 48
Vught
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Vughterstede

Projectleider

Regy van den Brand