wiel en deal logo

Leeftijdscategorie jongeren: 18-25 jaar

Wiel en Deal

Resultaten

Wiel&Deal is landelijk zichtbaarder geworden, en kunnen ze de problematiek waar jongeren met een beperking in het studentenleven tegenaan lopen nu beter zichtbaar maken en suggesties doen om deze problemen op te lossen. Hiervoor zijn onder andere checklists ontworpen voor jongeren en ouders.

Ze zijn momenteel aan het kijken of we jongeren met een lichamelijke handicap en hun omgeving (familie, vrienden, professionals) meer kunnen aansporen om te gaan doen (met nadruk op studeren/werken) wat ze willen doen i.p.v. ‘veilige’ wegen te kiezen als bijvoorbeeld dagbesteding. Maar dit staat nog in de kinderschoenen en we weten nog niet welke kant dat op gaat. En ze zijn hiervoor ook bezig om mensen aan te trekken die op deze onderwerpen, met ons mee willen denken.

Over dit project

Per 1 januari 2015 is alle wetgeving in het sociale domein gewijzigd. Participatie en zelfredzaamheid staan nu voorop. De Stichting Wiel&Deal heeft in Groningen al een succesvol project opgezet om jongeren met een beperking te ondersteunen met het zo gewoon mogelijk kunnen studeren. Dat zijn ze gaan verbreden naar meer studentensteden en ze wilden studenten eerder en langer gaan begeleiden. Ze horen en merken dat vooral de drempel om te gaan studeren te hoog is en veel jongeren met een beperking kiezen voor beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Hiermee verminderen ze hun kansen op een betaalde baan en worden ook de mogelijkheden om te participeren kleiner.

Looptijd

1 april 2015 - 31 december 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Wiel&Deal

Projectleider

Maaike Kersten