Wijkchallenge stoppen met roken: wie gaan de uitdaging aan? Header

Wijkchallenge stoppen met roken

Over dit project

Om stoppen met roken in gezinnen in achterstandssituaties te stimuleren hebben Indigo Haaglanden en Jellinek in Den Haag en Utrecht ‘wijkchallenges’ georganiseerd. De uitdaging was om het stoppen met roken in de ene wijk langer vol te houden dan in de concurrerende wijk.

Inzet wijkpartners
Alle wijkpartners die contact hebben met de doelgroep werden gemobiliseerd. Hierdoor versterkte het netwerk rondom kwetsbare gezinnen. De wijkpartners werd gevraagd om alle beschikbare, reguliere stoppen-met-roken-activiteiten versterkt in te zetten voor de wijkchallenge, die vier maanden duurde. Waar mogelijk zetten de wijkpartners zich in om leden van de doelgroep te motiveren om te stoppen met roken. Verslavingspreventie-medewerkers ondersteunden hen daarbij en hielpen de doelgroep ook rechtstreeks om ‘de strijd aan te gaan’ met de bewoners in de wijk van de andere stad.

Teams
Met deelnemers werden gezamenlijke activiteiten opgezet. Het gevoel ergens samen voor te gaan kan zorgen voor meer motivatie en sociale cohesie. Het vergroten van het zelfvertrouwen, de toeleiding naar de juiste zorg en het plezier hebben in gezamenlijke activiteiten stonden centraal, om zo de ervaren gezondheid van deze kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Kracht van het programma
De combinatie van interventies en het wedstrijdelement is de kracht van het programma. Gezinnen vormden teams die elkaar ondersteunden. De inzet van de voetbalclub ADO Den Haag, gezamenlijke activiteiten en visuele presentatie van tussentijdse resultaten leidden tot een levendige, aansprekende manier om de ervaren gezondheid van deze kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2019

Resultaten

Bekijk de handleiding voor het organiseren van een wijkgerichte stoppen-met-roken-training voor rokers uit kwetsbare groepen.

In dit factsheet staat een aantal belangrijke resultaten en conclusies van het project.

Lees in dit factsheet de ervaringen van deelnemers en professionals.

Projectlocaties

Den Haag

Utrecht

1
Den Haag
2
Utrecht

Contact

Organisatie

IVO, Indigo, Jellinek

Projectleider

Gera Nagelhout, Ursula Dewkalie

Volg ons