4. Bijeenkomst

Houd ouderen op de been

Over dit project

Binnen het ‘Houd ouderen op de been’ project willen we in Breda minimaal 500 alleenstaande zelfstandig wonende ouderen 65+ met één of meer beperkingen bereiken. Via een wijkgerichte aanpak met ouderenparticipatie willen we de opsporing van alleenstaande ouderen met een verhoogd valrisico verhogen en door het aanbieden van een keuze uit valpreventie programma’s willen we de deelname aan effectieve interventies bevorderen. Een wijkaanpak is aangewezen omdat diverse partijen een rol spelen bij effectieve valpreventie (1e lijn, gemeente, thuiszorg). Door een gezamenlijke aanpak met inbreng door ouderen zelf hopen we het verschil te maken (elke andere aanpak is daarvoor te versnipperd) en continuïteit van de aanpak te borgen. Hoewel er bewezen effectieve valpreventie programma’s voor zelfstandig wonende ouderen zijn, worden deze interventies (nog) niet systematisch en structureel in de praktijk toegepast. De programma’s die binnen ‘Houd ouderen op de been’ worden aangeboden zijn: ‘In balans’, ‘Vallen verleden tijd’, ‘Otago’, ‘Senior-Stap’ en ‘Oefenboek’. Door toepassing van een wijkgerichte aanpak met meerdere effectieve preventie programma’s willen we een betere opsporing van valrisico’s, hogere deelname aan valpreventie, en reductie van vallen bij ouderen bereiken.

Doel van het project

Door wijkgerichte implementatie en structurele borging van succesvolle valpreventie in het zorg- en welzijnsstelsel een bijdrage leveren aan het verhogen van deelname aan en effectiviteit van valpreventie en daarmee het voorkomen van vallen bij ouderen

Looptijd

1 juni 2017 - 30 november 2018

Projectlocatie

Breda
Nederland

1
Breda
Nederland

Contact

Organisatie

Erasmus MC

Projectleider

Suzanne Polinder

Interessant

Artikel ‘Valpreventie-activiteiten bij ouderen in Nederland’
Een Delphi-studie is uitgevoerd onder zorgverleners uit de eerste lijn om inzicht te krijgen in welke valpreventie-activiteiten er in Nederland worden uitgevoerd, en hoe deze mogelijk verbeterd kunnen worden. Het artikel verscheen in het tijdschrift Geriatriefysiotherapie