boeken tafel

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Youth-R-Coach

Resultaten

Youth-R-Coach is a fantastic program supporting young people living with rheumatic or musculoskeletal disease by empowering select individuals to share their experiences.” – Petra Balá ová, Chair, Young PARE

Youth-R-Coach laat zien dat talentontwikkeling werkt om jongeren met een chronische aandoening te bereiken en empoweren. Opvallend was namelijk dat 80% van de jongeren voor deelname aan Youth-R-Coach geen contact zocht met lotgenoten. Tijdens het programma vond men juist dat contact belangrijk en prettig. Uit onze evaluatie blijkt verder dat 89% van de groep vindt dat het schrijven van het boek hen hielp bij het beter omgaan met hun aandoening, en 78% is gemotiveerd om zich in te zetten voor andere jongeren, vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Tenslotte; tot nu toe publiceerden we elf boeken, te koop via bol.com.  Stuk voor stuk must–reads voor jongeren met gezondheidsproblemen en anderen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij deze jongeren.  Het project is gepresenteerd bij Eular.

Hier vindt u de poster met alle boeken.

Over dit project

In 2016 en 2017 volgden jongeren met reuma of een andere chronische aandoening een persoonlijk ontwikkeltraject, waarin zij werkten aan het (h)erkennen en gebruiken van hun ervaringsdeskundigheid. Ze verwerkten dit elk in een eigen portfolio en e-book. De oorspronkelijke doelstelling was: Ontwikkelen, bevorderen en toegankelijk maken van ervaringsdeskundige kennis van jongeren met (o.a.) reuma gericht op verbinden, empowerment en participatie.

Looptijd

1 januari 2016 - 31 december 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW)

Projectleider

Lizette van Geene