Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD

Resultaten

10 % van de kinderen heeft moeite met het aanleren van belangrijke motorische vaardigheden, zoals fietsen en balgooien. Het programma Sportbouwer bestaat uit filmpjes van vaardigheden, waarin stap voor stap getoond wordt hoe een kind een vaardigheid kan uitvoeren. Kinderen leren op een impliciete manier wel de benodigde motorische vaardigheden, omdat er een minder groot beroep op het werkgeheugen gedaan wordt. Door gebruik te maken van de cyclus van zelfsturing leert het kind niet alleen de vaardigheid, maar ontwikkelt het kind ook het vermogen om zelfstandig nieuwe vaardigheden aan te leren. De rol van de docent is daarbij cruciaal. De docent ondersteunt het leerproces en stelt vragen om het proces van leren op gang te houden. Maar het kind maakt zelf keuzes en bepaalt de inrichting van het proces. Hierdoor voelt het kind zich meer verbonden met de aangeleerde vaardigheid. Het programma is effectief en wordt door kinderen als plezierig ervaren.

Meer informatie over dit project en de ontwikkelde app zijn te vinden in de volgende artikelen: Artikel 1 | Artikel 2

Over dit project

In dit project is een digitaal lesprogramma (app) ontwikkeld voor kinderen met motorische problemen (Development Coördination Disorder, DCD). Door middel van deze app kunnen kinderen kiezen welke vaardigheden ze willen leren en hoe ze dat gaan doen met als doel dat ze portvaardiger worden en meer regie krijgen over hun leerproces.

Looptijd

1 september 2016 - 28 februari 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Hanzehogeschool Groningen

Projectleider

Marieke Westendorp