zicht op evenwicht

Zicht op Evenwicht voor oudere migranten

Over dit project

Zicht op Evenwicht voor oudere migranten is een interventieprogramma ter vermindering van valangst.

Vallen en de angst om te vallen bij thuiswonende ouderen vormen een groot gezondheidsprobleem. Dit geldt in het bijzonder voor oudere migranten. Het doel van dit project is de interventie Zicht op Evenwicht, een effectieve groepscursus voor de preventie van valangst en gerelateerd vermijdingsgedrag, aan te passen voor uitvoering onder oudere migranten. Vervolgens wordt de nieuwe, cultuursensitieve interventie getest en geëvalueerd.

Zicht op Evenwicht wordt, in co-creatie met oudere migranten, op maat gemaakt. Nieuwe elementen worden toegevoegd voor een betere bereikbaarheid en participatie van oudere migranten. Vrijwilligers (oudere migranten) worden getraind om samen met professionals als mede-docent de groepscursussen te begeleiden.

De doelgroep bestaat uit alleenstaande mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst, die een zekere mate van angst om te vallen ervaren en hierdoor activiteiten vermijden.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen, pretesten en evalueren van een cultuursensitieve interventie voor de preventie van de angst om te vallen bij oudere migranten.

Bekijk het evaluatieonderzoek van het project.

Looptijd

3 oktober 2016 - 30 september 2018

Projectlocatie

Amsterdam
Nederland

1
Amsterdam
Nederland

Contact

Organisatie

GGD Amsterdam

Projectleider

Fatima El Fakiri