Zoetermeer Samen Sterk & Gezond Header

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Over dit project

Gezondheidsachterstanden terugdringen bij gezinnen en zwangeren met een lage sociaaleconomische positie. Dat is de gedachte achter Zoetermeer Samen Sterk en Gezond. Psychosociale stressfactoren wegnemen en cognitieve en bewegingsvaardigheden aanleren door training en informatievoorziening. Dit zorgt ervoor dat gezonde gewoonten en gezond gedrag weer eigen worden gemaakt binnen het gezin.

De belangrijkste doelen van Zoetermeer Samen Sterk en Gezond zijn:

  • participatie van gezinnen
  • het vermeerderen van vaardigheden
  • het versterken van competenties

Gezamenlijk sporten creëert een laagdrempelige sfeer voor de deelnemers, zo blijkt. Er ontstaat een veilige omgeving, waarbij deelnemers, sportcoaches en professionals vertrouwd raken met elkaar. De interventies versterken het sociale netwerk, doordat men nieuwe mensen leert kennen in soortgelijke situaties. Naast gesprekken en persoonlijke verhalen worden in de vorm van workshops en trainingen problemen behandeld als roken, stress en alcoholgebruik. Spelen er andere problemen? Dan wordt doorverwezen naar relevante partners die elkaar kennen via Zoetermeer Samen Sterk en Gezond.

De projectleiding van Zoetermeer Samen Sterk en Gezond is buurten gaan verkennen in Zoetermeer om meer feeling te krijgen met de wijken, de partners en de doelgroep. Zij raakte in gesprek met moeders op schoolpleinen die enthousiast bleken te zijn om te gaan sporten en workshops te volgen om hun ongezonde gewoonten aan te passen. Eerder wisten zij niet hoe of waar zij dat konden of hadden de middelen niet. Dit bevestigt het nut om actief de doelgroep op te zoeken.

Lees het interview met deelnemer Julio.

En lees het interview met projectleider Femke.

Doel van het project

Het doel is om middels een integrale community-gezinsaanpak sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen in drie lage SES-wijken in Zoetermeer. Hierbij staan de interventies LessStress en StayStrong centraal.

Looptijd

2 januari 2017 - 30 juni 2019

Projectlocatie

Zoetermeer

1
Zoetermeer

Contact

Volg ons