Zorg én Perspectief

Dit programma is afgerond. Het vervolgprogramma heet Jongeren INC. Neem een kijkje!

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZeP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal en niet de beperking door hun aandoening. Het programma ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

De vraag van de jongeren is daarbij altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZeP heeft binnen het programma.

Behalve het ondersteunen van projecten heeft ZeP als doel om de thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, om structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

1,3 Miljoen jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening, waarvoor intensieve zorg of begeleiding nodig is. Waar elke jongere een eigen weg moet zien te vinden in relaties, sport, school en werk, is dat voor jongeren met een chronische aandoening vaak lastiger.

Door de zorg meer in te richten naar de behoeften van jongeren zelf, en de ontwikkeling die mogelijk is, groeit hun toekomstperspectief.  En dat is nodig, want alle jongeren willen immers meedoen in de maatschappij en zichzelf en hun talenten ontplooien.

Om ervoor te zorgen dat er niet over maar mét jongeren wordt besloten heeft ZeP een Jongerenpanel opgericht. Meer informatie over dit panel vind je hier.

Lees verder over ZePSluiten

Het Jongerenpanel heeft jou nodig!

Zorg én Perspectief

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland? Meld je dan aan voor het Jongerenpanel Zorg én Perspectief! Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat ons bindt is dat we er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven makkelijker wordt voor jongeren met een chronische aandoening. Het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten maken we samen kleiner.

Doe je mee?

Inclusief onderwijs

Zorg én Perspectief

Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs waarin kinderen en jongeren van alle achtergronden met én zonder chronische aandoening of beperking samen kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. De verplichting om inclusief onderwijs in Nederland verder vorm te geven is er. Nu de uitwerking nog.

Lees verder over inclusief onderwijs
Het vervolg op ZeP heet Jongeren INC. Neem een kijkje: Jongeren INC

Nieuws

Kabinet: chronische aandacht voor jongeren met chronische aandoening

6 januari 2020

‘Laten we voor de toekomst vooral het gesprek met elkaar blijven aangaan over wat nodig is om jongeren met een chronische aandoening chronische aandacht te geven.’ Dat stellen minister De Jonge (VWS) en minister Van Engelshoven (OCW) in reactie op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over de omvang en impact van een chronische aandoening bij jongeren in Nederland. Dat is hard nodig, want uit het rapport blijkt dat een op de vier jongeren een chronische aandoening heeft en dat de impact op hun leven groot is. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief vroeg daarom een reactie van het kabinet.

 

Stappen gezet in onderwijs, werk en zorg

Het kabinet laat weten de afgelopen jaren stappen te hebben gezet, mede naar aanleiding van de gesprekken met het Jongerenpanel. Zo moedigt minister Van Engelshoven onderwijsinstellingen aan om de overdracht goed te regelen en stelt zij een informatiepunt in, in de vorm van een website voor mbo- en ho-studenten. Minister Koolmees (SZW) onderzoekt de uitbreiding van de no-riskpolis zodat werkgevers jongeren met een chronische aandoening makkelijker kunnen aannemen. Minister De Jonge investeert in de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Versterken Transitiezorg.

 

Jongerenpanel kritisch: huidige acties onvoldoende 

Het Jongerenpanel is blij dat jongeren met een chronische aandoening op de kaart staan bij beleidsmakers in Den Haag, maar blijft ook kritisch. Voorzitter Femke van Zoggel: ‘Jongeren met een chronische aandoening geven hun leven een lager cijfer en hebben minder vertrouwen in de toekomst dan gezonde leeftijdsgenoten. De verschillen zijn nog te groot. Een “tipkaart” voor praktijkbegeleiders gaat jongeren niet aan het werk helpen en integrale ondersteuning bij het participeren met een chronische aandoening betekent voor een jongere écht iets anders dan voor iemand die al wat ouder is.’

Voor het Jongerenpanel is het duidelijk: meer concrete acties zijn nodig. De oproep van de ministers om in gesprek te gaan grijpen we dan ook van harte aan!

Lees verder over de Kabinetsreactie
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Tweets

Contact

Programmacommissie

Prof. dr. Frank J. Snoek (voorzitter)

Hoofd van de afdeling Medische Psychologie van AMC en VU Medisch Centrum

Prof. dr. Chris Visscher

Hoofd Centrum Bewegingswetenschappen UMC Groningen

Drs. Cynthia Vogeler

Senior beleidsmedewerker Per Saldo

Drs. Diana M.J.J. Monissen

Voorzitter raad van bestuur Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Prof. dr. Jan L.L. Kimpen

Senior Vice President en Chief Medical Officer bij Royal Philips

Drs. Cees van Eijk

Eigenaar Advies- en organisatiebureau

Lees meer