Programma workshops Krachtpatsers

Home Zorg én Perspectief Programma workshops Krachtpatsers

Een programma niet alleen vóór maar ook dóór jongeren. Honderden jongeren hielpen ons om van dit programma en de projecten een succes te maken. Dat succes gaan we vieren. Dat doen we met een feestelijk event met dagvoorzitter Rocky Hehakaija, voor en door jongeren en alle andere betrokkenen op 8 april in de Rijtuigenloods in Amersfoort. En natuurlijk ook samen met jou! Mis ‘Krachtpatsers’ niet. Aanmelden gaat heel makkelijk. Tot 8 april!

Naast de bruisende festivalmarkt zijn heel veel verschillende workshops gepland, waaronder inspirerende lezingen door ervaringsdeskundigen, verdiepende sessies over de onderzoeken in aanwezigheid van Minister Ingrid van Engelshoven, een crash course politieke lobby, een muzikale workshop door radio 3FM-DJ Angelique Houtveen, en veel meer. Bekijk hier het programma van de workshops!

Op de festivalmarkt zijn diverse activiteiten en verdiepende sessies, naast een Mix & Match markt waar diverse projecten en jongeren zich presenteren. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven:
– Rapper PRINS verzorgt een interactieve sessie waarbij hij zijn talenten als kunstenaar met letters en (song)teksten inzet. En jij kunt meedoen!
– Metakids Escape room
– Clinic gegeven door Uniek Sporten
– Positieve Gezondheid: van gezondheid naar een betekenisvol leven
In deze workshop staat de nieuwe Mijn Positieve Gezondheidstool voor jongeren
centraal. Deze tool is bedoeld om jongeren te helpen beter aan te geven hoe ze
zich voelen en waar hun behoeftes liggen. In deze workshop gaan we dieper in op wat
het is en vooral ook wat je ermee kunt. Daarbij gaan we er natuurlijk zelf mee aan
de slag.
– Kind en ziekenhuis: twee verschillende sessies over het ‘Broers en Zussen Boost Project’ en ‘Peerbuddy’.

Aanmelden

Workshop 1: Verdiepingssessie onderzoek Verwey Jonker Instituut – Lineke van Hal en Eline van der Meulen, lid Jongerenpanel ZéP

8 april presenteren FNO Zorg én Perspectief en het Verwey-Jonker Instituut de resultaten van het onderzoek ‘Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met chronische aandoeningen’. Er is onderzoek gedaan naar de actuele omvang en samenstelling van de groep kinderen en jongeren (0 t/m 25 jaar) in Nederland met een chronische aandoening. Daarnaast is de maatschappelijke impact van chronische aandoeningen bij deze doelgroep onderzocht, in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten. In deze interactieve sessie gaan Lineke van het Verwey-Jonker Instituut en Eline van het Jongerenpanel in op het waarom van het onderzoek, ook door de ogen van het Jongerenpanel. De verwachtingen die workshopdeelnemers hebben van deze groep en de kernboodschappen uit het onderzoek komen aan bod en er is genoeg ruimte voor vragen.

Workshop 2: Verdiepingssessie onderzoek Nivel – Hennie Boeije en Femke van Schelven

Een interactieve sessie onder leiding van Cees van Eijk, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op het onderzoek van Nivel met de centrale vraag: ‘Heeft het programma Zorg én Perspectief ervoor gezorgd dat de maatschappelijke positie van jongeren met een chronische aandoening is verbeterd?’ Aan de hand van de verschillende onderdelen van het ZéP-huis en de synergie tussen deze onderdelen lichten Hennie en Femke toe wat de resultaten zijn van vier jaar Zorg én Perspectief.

Workshop 3: Crash Course Public Affairs – Jasmijn Verbeek

Wat is public affairs? Wat zijn de do’s en don’t’s van het lobbyen? Welke instrumenten zijn er om jouw belang op de agenda te zetten? De Public Affairs Academie gaat deze vragen samen met jou te lijf tijdens onze Crash Course Public Affairs! Je kruipt in de huid van een lobbyist en maakt kennis met de basics van het vak. We nemen je mee in de Haagse politiek, het belang van lobbyen en geven voorbeelden uit de praktijk. Kortom: we laten je zien hoe het politieke spel gespeeld wordt. En belangrijk, hoe jij eraan kunt meedoen! Aan het einde van de workshop heb jij de ingrediënten om je eigen lobbyplan op te stellen! De workshop duurt circa anderhalf uur.

Workshop 4: Transitieroute, twee verschillende sessies – Jan Raaijman & Ton Eimers, mogelijk in aanwezigheid van staatssecretaris Tamara van Ark

De Transitieroute is een individueel, doorlopend traject, dat een jaar voor het einde van de mbo-opleiding start en doorloopt tot een jaar na het afronden van de opleiding. Het doel van de Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en krijgen en behouden van werk. Nieuw is dat de Transitieroute de verbinding maakt tussen de loopbaanfases van onderwijs en arbeidsmarkt.

Van visie naar werkzame systematiek

In vier regio’s wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting en de uitwerking van de Transitieroute. De ervaringen die hier worden opgedaan, vormen de basis voor een breed toepasbare, praktische aanpak, waarmee een structureel en dekkend aanbod voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte kan worden gerealiseerd in de overgang van mbo-opleiding naar werk. Tijdens de workshops worden twee concrete stappen in de opstart van de Transitieroute behandeld:

  • Sessie 1: Startgesprek met de jongere en opstellen van het individuele Transitieroute-plan

Ongeveer een jaar voordat een student de opleiding verlaat, vindt een gesprek plaats tussen de student en zijn/haar studieloopbaanbegeleider. In dit gesprek wordt bekeken of er aanvullende ondersteuning nodig is om de opleiding succesvol af te sluiten en om een goede overgang naar werk mogelijk te maken. De afspraken die uit dit gesprek voortvloeien worden vastgelegd in het Transitieplan. Dit TR-plan vormt het hart van de Transitieroute. In het plan spreken school, student, stagebedrijf, gemeente en eventuele andere partijen af hoe zij de persoonlijke doelen van de jongere willen (helpen) realiseren. In het plan zijn de doelen en de beoogde route daarheen vastgelegd en is omschreven welke inzet alle betrokkenen daarbij gaan leveren, inclusief de jongere zelf.

In deze workshop gaan we in op de stappen die gezet moeten worden om te komen tot zo’n Transitieplan, welke partijen daarbij een rol spelen en welke instrumenten daarbij kunnen worden ingezet.

  • Sessie 2: Voorbereiden en volgen van stages

In deze tweede workshop staat de stage (ofwel beroepspraktijkvorming) centraal. In het mbo wordt veel belang gehecht aan de zogeheten Beroepspraktijkvorming (BPV). De beroepsvoorbereidende stage helpt jongeren een realistisch beeld te krijgen van hun eigen mogelijkheden en van het werk dat zij later kunnen doen. Stages lopen vaak mis omdat het voor de student met een chronische aandoening moeilijk is zich aan te passen aan de situatie in het leerbedrijf. Vaak is er van de kant van het leerbedrijf weinig zicht op wat de student kan en nodig heeft. De stage kan zo verkeerd uitpakken en voortijdig worden afgebroken.

Uit eerder onderzoek weten we dat er in de stage nog een ander risico schuilt. Vaak wordt er, juist bij studenten met een chronische aandoening, te veel nadruk gelegd op het halen van de stage; een positieve beoordeling. Dat is natuurlijk belangrijk om het diploma te halen, maar helpt niet altijd om de student goed voor te bereiden op de volgende stap in de loopbaan: het echte werk.

De stages kunnen dus anders en beter. In het kader van de Transitieroute gaan we hieraan werken. Dat vraagt om andere vormen van begeleiding en voorbereiding op de stage en om nauwe samenwerking met de leerbedrijven.

In deze workshop beschrijven we de knelpunten, benoemen we goede voorbeelden en gaan we samen op zoek naar een betere en effectievere invulling van de stage.

Workshop 5: ‘Jij gaat niet van waarde zijn voor de maatschappij’ – Joyce de Ruiter

Dit zei een oogarts tegen Joyce. Ze was zeventien jaar oud en stond voor de vraag: ‘Wat wil ik met mijn toekomst, welke studie wil ik volgen?’ Ze had op dat moment een keuze: wegzakken in een slachtofferrol of kijken naar de mogelijkheden en daar het maximale uit halen. En dat blijkt verrassend meer dan je zelf voor mogelijk houdt!

We hebben met elkaar gemeen dat we continue te maken hebben met verandering. Hoe ga jij hiermee om? Laat je je leiden door angst? Wacht je tot de noodzaak voor jou beslist? Of neem je zelf het initiatief en de leiding over jouw eigen toekomst? Kortom: hoe wendbaar ben jij?

Workshop 6: In welk hokje pas jij? – Miek Crouzen, YoungWorks

Tijdens deze workshop word je meegenomen in het ‘hokjesdenken’. Een deel van de aanwezigen is chronisch ziek, maar een ander deel niet. Hoe is het om in zo’n hokje te worden gestopt? En nog belangrijker: wat hebben wij als mensen gemeen? Wat verbindt ons? En wat doet het met je als je meer weet over elkaar, dan wat we kunnen zien? Deze workshop gaat over verbinding en de kracht hiervan. In dertig minuten krijg je meer inzicht in jezelf, je geschiedenis, je overtuigingen en de kracht die in de overeenkomst tussen alle mensen zit.

Workshop 7: Muziek en het illustreren van je emoties en gevoelens -Angelique Houtveen

Angelique Houtveen, radio-DJ NPO 3FM en ervaringsdeskundige, weet heel goed over muziek te spreken in relatie tot kwaliteit van leven. Zij weet altijd een nummer om haar gevoelens mee te illustreren. In deze interactieve sessie vertelt Angelique over zichzelf en haar liefde voor en band met muziek. Hoe brengt muziek je dichter bij je gevoel en hoe brengt het meer liefde in je leven? Neem een nummer mee dat op dit moment jouw emotie laat horen. De nummers worden beluisterd tijdens deze sessie en Angelique gaat samen met de deelnemers in op de emotie van dit nummer en hoe dit nummer jouw gevoelens reflecteert. Een heel bijzondere sessie, over muziek en de bewustwording van je gevoelens.

Workshop 8: Samen op weg naar inclusief onderwijs – Defence for Children – in aanwezigheid van minister Ingrid van Engelshoven

Veel jongeren met een chronische aandoening krijgen geen toegang tot regulier primair en voortgezet onderwijs. Ook toegang tot het hoger onderwijs is voor hen niet vanzelfsprekend. Op grond van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap heeft ieder kind in Nederland recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem en op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag moet de overheid zorgen dat dit systeem gebaseerd is op gelijke kansen. Maar wat betekent dit precies? Wanneer is onderwijs nou écht inclusief?

Tijdens deze workshop worden er voorbeelden gegeven van scholen die laten zien hoe inclusief onderwijs kán in Nederland. Ook vertellen jongeren over hun ervaringen in het onderwijs. Op basis van deze voorbeelden en ervaringen wordt het publiek uitgenodigd na te denken over hoe wij inclusief onderwijs kunnen bewerkstelligen. Dit kan de basis leggen voor een verdere uitwerking en implementatie van inclusief onderwijs in het beleid. Denk jij met ons mee? Bewandel jij samen met ons het pad richting inclusie in het onderwijs? Minister Ingrid van Engelshoven geeft haar visie op dit vraagstuk tijdens deze sessie.