Programmacommissie

FNO heeft voor elk programma een commissie ingesteld die advies geeft bij keuzes voor de invulling en uitvoering van het programma. Een belangrijke taak voor de programmacommissie van Zorg én Perspectief is het uitbrengen van advies over de toekenning van projectaanvragen. De programmacommissie van ZeP bestaat uit de volgende leden:

 

Prof. dr. Frank J. Snoek (voorzitter)

Hoofd van de afdeling Medische Psychologie van AMC en VU Medisch Centrum

Frank Snoek is sinds 2004 hoogleraar Medische Psychologie, gespecialiseerd in Psychosociale Diabetologie. Zijn onderzoeksgebieden zijn onder andere: kwaliteit van leven, psychologische barrières voor zelf-management en depressie.

Prof. dr. Chris Visscher

Hoofd Centrum Bewegingswetenschappen UMC Groningen

Chris Visscher is sinds 2007 directeur van het Centrum Bewegingswetenschappen en hoofd van de Afdeling Bewegingswetenschappen van het UMC Groningen. Daarnaast is hij in 2007 benoemd tot Hoogleraar Jeugdsport, met als specifieke thema’s talentontwikkeling en de relatie tussen sportprestaties (op alle niveau’s) en cognitieve vaardigheden. In 2000 is hij gepromoveerd op het thema doofheid en sport.

Drs. Cynthia Vogeler

Senior beleidsmedewerker Per Saldo

Cynthia Vogeler is sinds 2015 senior beleidsmedewerker bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Daarvoor was zij onder meer werkzaam bij de NPCF en de Consumentenbond. Daarnaast is Vogeler sinds mei 2015 lid van de raad van Toezicht PVP (Patiënten Vertrouwens Persoon).

Drs. Diana M.J.J. Monissen

Voorzitter raad van bestuur Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Diana Monissen is sinds juni 2015 voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Daarvoor was zij jarenlang bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar en vervulde zij een rol in het bestuur van Zorginnovatiefonds Zorgverzekeraars. Daarnaast is Monissen onder andere voorzitter van de raad van toezicht van Special Arts Nederland, lid van de raad van toezicht Jeugdzorg Flevoland, voorzitter van de adviesraad Vilans kenniscentrum langdurige zorg en lid van de raad van advies NKOC.

Prof. dr. Jan L.L. Kimpen

Senior Vice President en Chief Medical Officer bij Royal Philips

Jan Kimpen is sinds 1 januari 2016 Senior Vice President en Chief Medical Officer bij Royal Philips. Hij is kinderarts en was vanaf 2007 bestuurder van het UMC Utrecht. Daarnaast was Kimpen de eerste voorzitter van de adviescommissie voor het Nederlands Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland. Hij bekleedt verschillende advies- en toezichtfuncties in de publieke sector.

 

Drs. Cees van Eijk

Eigenaar Advies- en organisatiebureau

Cees van Eijk is jarenlang actief geweest als communicatie-expert. In 2006 werd hij wethouder in Utrecht en tot april 2014 was hij wethouder in Amersfoort. Cees van Eijk is voorzitter van verschillende adviescommissies en Raden van Toezicht en is zelfstandig inzetbaar als adviseur en gespreksleider.