Projecten Zorg én Perspectief

Zoeken
Categorieën
Alle categorieen
Sorteren op
1 - 12 van 60 projecten
Weergave:
Microdata-analyse Jongeren INC – Overgezet

Microdata-analyse Jongeren INC – Overgezet

De micro-data-analyse is een systematische zoektocht in gekoppelde microdatabestanden met participatiegegevens in verschillende maatschappelijke domeinen (zoals school, werk, sociale zekerheid, cultuur, sport, mobiliteit en zorg). Het onderzoek omvat tevens een…

Lees verder
Vooronderzoek geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs – Overgezet

Vooronderzoek geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs – Overgezet

Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onderwijs én recht op passende zorg en ondersteuning om (volwaardig) te kunnen deelnemen aan het onderwijs. De beschikbaarheid van (jeugd)geestelijke gezondheidszorg…

Lees verder
Vergroten kinderstem medische zorg – Overgezet

Vergroten kinderstem medische zorg – Overgezet

Er zijn ongeveer 20 ziekenhuizen met een grote(re) kinderafdeling die een kinderadviesraad (KAR) hebben gevormd. Een KAR bestaat uit patiënten, ex-patiënten of bijvoorbeeld een broertje, zusje of vriend(in) van een…

Lees verder
Breaking Barriers, maatwerk en inclusie op school als kinderrecht – Overgezet

Breaking Barriers, maatwerk en inclusie op school als kinderrecht – Overgezet

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief van FNO en Defence for Children zijn het erover eens dat het recht op inclusief onderwijs nog onvoldoende gewaarborgd wordt. Zo ontbreekt het binnen het…

Lees verder
Vijf basisinkomens dak- en thuisloze jongeren – Overgezet

Vijf basisinkomens dak- en thuisloze jongeren – Overgezet

5 dak- en thuisloze jongeren, grotendeels in de leeftijd van 18-21 jaar, ontvangen een jaar lang inkomen op bijstandsniveau van een 22-jarige per maand om hiermee financiële rust te creëren…

Lees verder
Transitieroute: projectplan eerste helft 2020

Transitieroute: projectplan eerste helft 2020

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Duizenden jongeren met een beperking (ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar in de overgang naar werk staan…

Lees verder
Onderzoek aard en omvang GGZ-problematiek in het mbo

Onderzoek aard en omvang GGZ-problematiek in het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs is een grote onderwijssector met 500.000 studenten. Een deel daarvan zijn jongeren (tot 18 jaar), maar het merendeel zijn (jong)volwassenen. In 2014 is passend onderwijs geïntroduceerd in…

Lees verder
Hulpbehoeftescans voor jongeren

Hulpbehoeftescans voor jongeren

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Kinderen en jongeren die ziek zijn hebben het recht om altijd actief betrokken te worden bij hun eigen zorgproces. In dit project zijn zogenoemde “hulpbehoeftescans” ontwikkeld die door kinderen en…

Lees verder
Wat Anders? Studeren voor iedereen!

Wat Anders? Studeren voor iedereen!

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Iedereen kan studeren, ook jongeren met een functiebeperking. Deze boodschap staat in dit project centraal. Dit project maakt met behulp van VLOGS van studenten met een functiebeperking (studenten+) informatie en…

Lees verder
Zo kan het ook!

Zo kan het ook!

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Het project Defence for Children wil laten zien dat inclusief onderwijs mogelijk is. Samen met kinderen, jongeren, enkele inclusieve scholen en andere deskundigen maken we kennis, ervaringen en goede voorbeelden…

Lees verder
Op Koers Online

Op Koers Online

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

In de Op Koers Online cursussen deelden jongeren (12–18 jaar) met een chronische ziekte ervaringen en leren ze omgaan met de lastige situaties rondom hun ziekte. Ook voor ouders (van…

Lees verder
Buzinezzclub

Buzinezzclub

Buzinezzclub begeleidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een opleiding, baan of eigen onderneming. De jongeren werken middels een actieplan op maat aan hun doelen en nemen daarnaast…

Lees verder