Transitie in zorg

Home Zorg én Perspectief Transitie in zorg

Van kinderzorg naar volwassenenzorg

1,3 Miljoen jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening. Na hun achttiende verjaardag staan deze jongeren voor een vaak abrupte overgang (transitie) van kinderarts naar een arts voor volwassenen. Ouders zijn niet meer bij het gesprek over de behandeling, de nieuwe arts heeft minder tijd in de spreekkamer en jongeren moeten ineens zelf afspraken inplannen, medicijnen aanvragen en hun zorgverzekeraar of ziekenhuis bellen. Een grote stap, waar veel jongeren nog niet klaar voor zijn. Soms verdwijnen deze jongeren hierdoor zelfs helemaal van de zorgradar.

Zowel de jongeren als zorgverleners geven aan dat het beter kan én moet. Want zelf de regie nemen over je ziekte is moeilijk en gaat niet vanzelf. Zeker niet in een leeftijdsfase waarin vaak heel andere zaken dan je chronische aandoening om voorrang vragen.

 

Online magazine

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? In dit online magazine vertellen jongeren met een chronische aandoening over hun transitie in zorg.

Lees het magazine

 

Transitie moet een fase zijn, geen moment.

Landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in zorg

Er is in bestaande richtlijnen en protocollen nog te weinig aandacht voor de transitie. Daarom ontwikkelt FNO samen met het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten (KIMS) en met partners uit beroepsgroepen, patiëntvertegenwoordiging en zorgverzekeraars een generieke Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg. Hierin staat de norm voor goede transitiezorg, en ook concrete aanbevelingen, handvatten en een stappenplan.

De Kwaliteitsstandaard is een van de pijlers uit ons Tien Punten Programma Transitie in Medische zorg. Wil je meedenken? Meld je dan aan via zep@fondsnutsohra.nl

 

Volwassen worden is al lastig, maar wanneer je chronisch ziek bent is dit nog ingewikkelder.

Pledge Alles is Gezondheid voor goede transitiezorg: ondertekend op 1 februari 2019

Samen staan we sterker. ZéP heeft organisaties daarom opgeroepen de krachten te bundelen. En met succes. Op 1 februari 2019 ondertekenden we met diverse partijen een maatschappelijke belofte: de pledge Alles is Gezondheid. Met deze pledge beloven we ons samen in te zetten voor een geleidelijke en gestructureerde transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland, met de generieke Kwaliteitsstandaard Transitie in Zorg als een van uitkomsten.

Daarnaast verbinden we ons met het ondertekenen van deze pledge aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid…’, dat bijdraagt aan een gezonder en vitaler Nederland.

Bekijk de pledge hier.

Jongeren die de overstap al hebben gemaakt, kunnen met hun ervaring en kennis anderen helpen.

Film transitie Peerbuddy’s  

Bekijk hier het filmpje van het ZéP-project Peerbuddy’s. Peerbuddy’s helpen om de transitie naar de volwassenenzorg voor de jongere zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het filmpje wordt transitie op een makkelijke manier uitgelegd.

Film Transitiezorg niet zó, maar zó! 

Bekijk ook de treffende korte film Transitiezorg: niet zó, maar zó!, gemaakt in het kader van het ZéP-project Betere Transitie bij Diabetes, waarin jongeren in korte sketches uitbeelden en vertellen hoe de zorg in de transitiefase beter kan.

Film De transitiepoli

Wat gebeurt er als je als jongvolwassene met diabetes type 1 overgaat van de kinderarts naar de internist? Voor de vijftiende aflevering van Diabetes TV gaat Loes langs bij de transitiepoli van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Met een betere voorbereiding was de zorg voor mij toen veel beter gegaan.

Cijfers over transitie

In het online magazine staan feiten en cijfers over de overgang van kindzorg naar volwassenenzorg, waaronder:

– het gevoel ‘klaar te zijn voor transitie’ is belangrijker dan leeftijd;
– 48% van de jongeren met diabetes mist een of meerdere afspraken 2 jaar na de overstap;
– 55% van de jongeren met IBD is niet voorbereid op transitie of herinnert zich dat niet meer;
– jongeren met cystic fibrosis willen meer structuur, informatie en steun tijdens de transitie;
– jongeren zijn het minst tevreden over de voorbereiding op de transitie en het meebeslissen.

Ook is er literatuuronderzoek gedaan naar transitie in zorg van jongeren met (uiteenlopende) chronische aandoeningen in de somatische en revalidatiezorg in Nederland (2000-2018).

Rapport Richtlijnen Transitiezorg

Kennis over wat goede transitiezorg inhoudt is de afgelopen twintig jaar sterk gegroeid en de aandacht hiervoor is in de internationale wetenschappelijke literatuur sterk toegenomen. Het is echter de vraag of en hoe deze kennis en ervaringen in de Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden doordringt.

Kenniscentrum Zorginnovatie heeft een zogenaamde gap-analyse uitgevoerd. In de analyse is vergeleken in hoeverre dat wat we weten over goede transitiezorg, beschreven is in Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden.

Download het rapport

Transitie Toolkit

Op de website Op Eigen Benen staat informatie voor jongeren met een chronische aandoening die een transitie doormaken naar volwassenheid. Professionals in de zorg kunnen er terecht voor de handige Transitie Toolkit, met allerlei interventies, instrumenten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening.

Transitie Toolkit

 

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Vanuit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het Ministerie van VWS wordt transitie in zorg ook genoemd als verbeterpunt en is er steun om dit thema op de agenda te zetten.

Regie nemen moet je leren; het gaat niet vanzelf.

Neem contact op

Meer weten over wat we vanuit Zorg én Perspectief doen om de transitiefase voor jongeren met een chronische aandoening te verbeteren? Neem contact op met zep@fondsnutsohra.nl of 085-0403260.

Neem voor persvragen en interviewverzoeken rond de pledge contact op met Barbara Meijer via barbara_meijer@fondsnutsohra.nl of 085-0403260.

FNO Programma Zorg én Perspectief

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZéP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal.

Het programma ondersteunt projecten die bijdragen aan de sociale participatie van deze jongeren op het gebied van school, sport, werk en zorg. De vraag van de jongeren is altijd het vertrekpunt. Dit wordt geborgd door de nadrukkelijke plaats die het Jongerenpanel ZéP in het programma heeft.

Daarnaast heeft het programma het doel om de thematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, om zo structurele verbeteringen te bewerkstelligen.

Meer over Zorg én Perspectief