Veelgestelde vragen Zorg én Perspectief

Wat is het doel van het programma Zorg én Perspectief?

Het doel van het programma Zorg én Perspectief (ZeP) van FNO is het verkleinen van het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdgenoten. De kracht van deze jongeren en hun ontwikkeling staat daarbij centraal. Het programma ondersteunt projecten die bijdragen aan sociale participatie op het gebied van school, sport, werk en zorg.

Wat is de doelgroep van Zorg én Perspectief?

Zorg én Perspectief richt zich op kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Bij kinderen wordt een ziekte als chronisch beschouwd als:

 

– de ziekte voorkomt bij kinderen tussen 0 en 25 jaar;

– de diagnose gebaseerd is op medisch wetenschappelijke kennis en gesteld kan worden met reproduceerbare en valide methoden of met instrumenten die voldoen aan professionele standaarden;

– de ziekte (nog) niet te genezen is of (voor psychische stoornissen) niet behandelbaar is;

– de ziekte langer duurt dan drie maanden, of vaker dan drie keer voorgekomen is in het afgelopen jaar en vermoedelijk weer zal voorkomen.

 

Kanker en niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH) die door trauma ontstaan, vallen ook onder deze definitie.

Wat is de rol van de Programmacommissie?

De Programmacommissie heeft als taak het leveren van adequaat advies over de programmateksten en Callteksten, de ingediende projectaanvragen en de evaluatie van het programma.

Wat is de rol van het Jongerenpanel?

Het Jongerenpanel heeft als taak FNO te informeren over de problemen waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen. Het panel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan zowel het programma als aan alle deelnemende organisaties. Daarnaast heeft het Jongerenpanel een rol in de beoordeling van projectaanvragen en wordt zij actief betrokken bij gehonoreerde projecten.

Ik wil graag het logo van Zorg én Perspectief gebruiken in een publicatie over ons project. Waar kan ik dat vinden?

Je vindt het logo van Zorg én Perspectief als jpg.-bestand op de pagina Achtergrondinformatie. Heb je een speciaal format nodig, bijvoorbeeld voor drukwerk (.eps) of voor een gekleurde ondergrond, neem dan contact op met Judith Eekhout. Kijk hier voor do’s en don’ts van het logogebruik.

Waar vind ik de formats voor de tussen- en eindrapportage?